Maat armband opmeten

Hoe meet ik mijn armband maat?
(For English scroll down)


Hoe groot je armbandmaat is hangt af van je persoonlijke voorkeur. De één wil een armband los om de pols, de ander wil graag dat de armband wat strakker zit. Hieronder leggen we je uit hoe jij makkelijk zelf je armband kunt meten.

Heb je al een passende armband?
Heb je al een armband die lekker zit en die je in de lengte helemaal kan uitspreiden? Leg er een liniaal langs en meet het aantal centimeters. Dit is jouw armband maat. Ook handig voor als je een armband cadeau wil geven.
 
Meet de omtrek van je pols
Als je de omtrek van je pols meet dan kun je dit het beste net boven het knobbeltje van je pols doen. Draai er een meetlint omheen en zorg dat het niet te strak zit. Het aantal centimeters is meteen af te lezen.

Geen meetlint?
Neem dan een touwtje of een stukje papier. Draai het touw of papier om je pols heen en zet een streepje waar het touwtje kruist. Meet vervolgens de lengte van het touwtje op.

Let op!
Je polsmaat is niet je armbandmaat. Het hangt af van hoe
strak/los je zelf wil dat de armband zit. De onderstaande tabel geeft aan wat je bij je polsomtrek op moet tellen om tot je armbandmaat te komen:

Strakke armband  -  Je polsomtrek + 1,5 cm
Normale armband  - Je polsomtrek + 2 cm
Losse armband -  Je polsomtrek + 3 cm

 

English
How do I measure my bracelet size?  

The size of your bracelet depends on your personal preference. One wants a bracelet loose on the wrist, the other wants the bracelet to be a bit tighter. Below we explain how you can easily measure your bracelet yourself.

Do you already have a suitable bracelet?
Do you already have a bracelet that fits well and that you can spread out completely in length? Place a ruler along it and measure the number of centimeters. This is your bracelet size. Also useful if you want to give a bracelet as a gift.
 
Measure the circumference of your wrist
If you measure the circumference of your wrist, it is best to do this just above the nodule of your wrist. Wrap a tape measure around it and make sure it's not too tight. The number of centimeters can be read immediately.

No tape measure? Then take a piece of string or a piece of paper. Twist the string or paper around your wrist and make a mark where the string crosses. Then measure the length of the string.

But watch out! Your wrist size is not your bracelet size. It depends on how tight/loose you want the bracelet to be. The table below shows what you need to add to your wrist circumference to arrive at your
bracelet size :

Tight bracelet - Your wrist circumference + 1.5 cm
Normal bracelet - Your wrist circumference + 2 cm
Loose bracelet - Your wrist circumference + 3 cm